VZN č. 8/2023, ktorým sa ruší VZN č. 14/2011 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Žilina a VZN Mesta Žilina č. 13/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Žilina č. 14/2011

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Bývanie a nájomné byty
Číslo: 8/2023
Schválené: 27. 6. 2023
Oznámené:
Dátum účinnosti: 19. 7. 2023 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky