VZN č. 8/2022, ktorým sa mení VZN č. 14/2019 o hazardných hrách na území mesta Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Verejný priestor a poriadok
Číslo: 8/2022
Schválené: 19. 9. 2022
Oznámené:
Dátum účinnosti: 14. 10. 2022 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky