VZN č. 7/2022, ktorým sa mení VZN č. 7/2010 Štatút mesta

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Všeobecná správa
Číslo: 7/2022
Schválené: 20. 6. 2022
Oznámené:
Dátum účinnosti: 1. 8. 2022 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky