VZN č. 6_2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie: Doprava a parkovanie
Číslo: 6/2023
Schválené: 24. 4. 2023
Oznámené:
Dátum účinnosti: 7. 6. 2023 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky