VZN č. 13/2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Doprava a parkovanie
Číslo: 13/2023
Schválené: 26. 9. 2023
Oznámené: 6. 10. 2023
Dátum účinnosti: 21. 10. 2023 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky