VZN č. 6/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-M Žilina v znení VZN č. 9/2013, č. 14/2015, č. 21/2016, č. 5/2018, č. 2/2019 a č. 4/2020

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Územné plánovanie
Číslo: 6/2022
Schválené: 20. 6. 2022
Oznámené:
Dátum účinnosti: 15. 7. 2022 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky