VZN č. 5/2024 o určení ďalších výstrojných súčiastok používaných príslušníkmi Mestskej polície Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Civilná ochrana a bezpečnosť v meste
Číslo: 5/2024
Schválené: 23. 4. 2024
Oznámené:
Dátum účinnosti: 15. 5. 2024 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky