VZN č. 5/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Verejný priestor a poriadok
Číslo: 5/2023
Schválené: 24. 4. 2023
Oznámené:
Dátum účinnosti: 12. 5. 2023 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky