VZN č. 5/2022, ktorým sa mení VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina v znení VZN č. 25/2019, VZN č. 5/2020 a VZN č. 11/2021

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie: Školstvo a kultúra
Číslo: 5/2022
Schválené: 20. 6. 2022
Oznámené:
Dátum účinnosti: 1. 9. 2022 - 19. 9. 2022

Dokumenty

Zmeny a doplnky