VZN č. 4/2024 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žilina 

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 4/2024
Schválené: 27. 2. 2024
Oznámené:
Dátum účinnosti: 21. 3. 2024 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky