VZN č. 3/2024 o zrušení VZN č. 17/2018 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom  

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 3/2024
Schválené: 27. 2. 2024
Oznámené:
Dátum účinnosti: 21. 3. 2024 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky