VZN č. 3/2023 mesta Žilina o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Školstvo a kultúra
Číslo: 3/2023
Schválené: 21. 2. 2023
Oznámené:
Dátum účinnosti: 1. 4. 2023 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky