VZN č. 3/2022 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Územné plánovanie
Číslo: 3/2022
Schválené: 26. 4. 2022
Oznámené:
Dátum účinnosti: 14. 5. 2022 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky