VZN č. 2/2024 o podmienkach držania a vodenia psov na území mesta Žilina 

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Verejný priestor a poriadok
Číslo: 2/2024
Schválené: 27. 2. 2024
Oznámené: 9. 2. 2024
Dátum účinnosti: 21. 3. 2024 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky