VZN č. 2/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2018 o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina v znení VZN č. 9/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2018 o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie: Sociálne služby a pomoc
Číslo: 2/2022
Schválené: 21. 2. 2022
Oznámené:
Dátum účinnosti: 17. 3. 2022 - 1. 6. 2023

Dokumenty

Zmeny a doplnky