VZN č. 17/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2018 o odpadoch v znení VZN 14/2020

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 17/2021
Schválené: 13. 12. 2021
Oznámené:
Dátum účinnosti: 1. 1. 2022 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky