VZN č. 16/2021 mesta Žilina, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva v znení neskorších zmien a doplnkov

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 16/2021
Schválené: 13. 12. 2021
Oznámené:
Dátum účinnosti: 1. 1. 2022 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky