VZN č. 15/2021 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktorých objekty môžu byť postihnuté povodňou

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Civilná ochrana a bezpečnosť v meste
Číslo: 15/2021
Schválené: 20. 9. 2021
Oznámené:
Dátum účinnosti: 9. 10. 2021 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky