VZN č. 14/2023, ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 14/2023
Schválené: 26. 9. 2023
Oznámené: 6. 10. 2023
Dátum účinnosti: 15. 11. 2023 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky