VZN č. 13/2022 o dani za ubytovanie

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Dane a poplatky
Číslo: 13/2022
Schválené: 13. 12. 2022
Oznámené:
Dátum účinnosti: 1. 1. 2023 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky