VZN č. 13/2021, ktorým sa určuje územie pre spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Školstvo a kultúra
Číslo: 13/2021
Schválené: 20. 9. 2021
Oznámené:
Dátum účinnosti: 9. 10. 2021 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky