VZN č. 12/2023, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 12/2023
Schválené: 26. 9. 2023
Oznámené: 6. 10. 2023
Dátum účinnosti: 21. 10. 2023 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky