VZN č. 12/2022 o poplatku

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Dane a poplatky
Číslo: 12/2022
Schválené: 13. 12. 2022
Oznámené:
Dátum účinnosti: 1. 1. 2023 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky