VZN č. 12/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2021 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších zariadení mesta Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 12/2021
Schválené: 29. 6. 2021
Oznámené:
Dátum účinnosti: 22. 7. 2021 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky