VZN č. 11/2023, ktorým sa ruší VZN mesta Žilina č. 7/2010 Štatút mesta Žilina a všeobecne záväzné nariadenia č. 1/2011, č. 17/2017, č. 10/2018, č. 17/2019 a č. 7/2022

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Všeobecná správa
Číslo: 11/2023
Schválené: 27. 6. 2023
Oznámené:
Dátum účinnosti: 19. 7. 2023 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky