VZN č. 11/2022 mesta Žilina o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Verejný priestor a poriadok
Číslo: 11/2022
Schválené: 19. 9. 2022
Oznámené:
Dátum účinnosti: 14. 10. 2022 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky