VZN č. 1/2024 mesta Žilina, ktorým sa ruší VZN mesta Žilina č. 12/2007 Požiarny poriadok mesta  

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 1/2024
Schválené: 27. 2. 2024
Oznámené:
Dátum účinnosti: 21. 3. 2024 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky