VZN 20/2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia z malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Dane a poplatky
Číslo: 20/2023
Schválené: 12. 12. 2023
Oznámené: 15. 12. 2023
Dátum účinnosti: 1. 1. 2024 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky