Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2018 o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie: Sociálne služby a pomoc
Číslo: 9/2021
Schválené: 29. 6. 2021
Oznámené:
Dátum účinnosti: 1. 8. 2021 - 1. 6. 2023

Dokumenty

Zmeny a doplnky