Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina – Bulvár

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Územné plánovanie
Číslo: 9/2019
Schválené: 25. 6. 2019
Oznámené:
Dátum účinnosti: 19. 7. 2019 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky