Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2016 (zrušené), ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015 o poskytovaní starostlivosti a úhradách za poskytovanú starostlivosť a stravné v zariadeniach detských jaslí

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 9/2016
Schválené: 4. 4. 2016
Oznámené:
Dátum účinnosti: 4. 4. 2016 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky