Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2015 (zrušené), ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 9/2015
Schválené: 29. 6. 2015
Oznámené:
Dátum účinnosti: 29. 6. 2015 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky