Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2014 o zrušení Základnej školy, Hollého 66, Žilina, a jej súčastí, Školského klubu detí, Hollého 66, Žilina, Školskej jedálne, Hollého 66, Žilina, rozpočtovej organizácie

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Školstvo a kultúra
Číslo: 9/2014
Schválené: 30. 6. 2014
Oznámené:
Dátum účinnosti: 31. 8. 2014 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky