Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2013 ktoré mení všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Územné plánovanie
Číslo: 9/2013
Schválené: 24. 6. 2013
Oznámené:
Dátum účinnosti: 16. 7. 2013 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky