Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2012 (zrušené) ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2011 o podmienkach, spôsobe poskytovania sociálnej služby v jedálni a výške úhrady za stravný lístok v jedálni

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 9/2012
Schválené: 21. 5. 2012
Oznámené:
Dátum účinnosti: 21. 5. 2012 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky