Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2011 (zrušené) o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 9/2011
Schválené: 27. 6. 2011
Oznámené:
Dátum účinnosti: 27. 6. 2011 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky