Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2009 (zrušené) ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 9/2009
Schválené: 29. 6. 2009
Oznámené:
Dátum účinnosti: 29. 6. 2009 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky