Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2008 (zrušené) o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 9/2008
Schválené: 11. 8. 2008
Oznámené:
Dátum účinnosti: 11. 8. 2008 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky