Všeobecné záväzné nariadenie č. 9 / 2007 (zrušené) ktorým sa mení spôsob určenia úhrady a výška úhrady za stravný lístok v jedálni pre dôchodcov

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 9/2007
Schválené: 29. 10. 2007
Oznámené:
Dátum účinnosti: 29. 10. 2007 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky