Všeobecne záväzné nariadenie č. 9 / 2003 (zrušené) o dani z nehnuteľností

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 9/2003
Schválené: 15. 12. 2003
Oznámené:
Dátum účinnosti: 15. 12. 2003 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky