Všeobecne záväzné nariadenie č. 9 / 1996 ktorým sa dopĺňa nariadenie č. 10/1993 o správe, údržbe, vlastníctve, užívaní a odpredaji bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a vytváraní bytových spoločenstiev

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Bývanie a nájomné byty
Číslo: 9/1996
Schválené: 12. 12. 1996
Oznámené:
Dátum účinnosti: 27. 12. 1996 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky