Všeobecne záväzné nariadenie č. 9 / 1994 (zrušené) ktorým sa mení nariadenie o usmerňovaní podnikateľskej činnosti na území mesta Žilina č. 12/1992 v znení zmien a doplnkov

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 9/1994
Schválené: 14. 9. 1994
Oznámené:
Dátum účinnosti: 14. 9. 1994 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky