Všeobecne záväzné nariadenie č. 9 / 1993 (zrušené) o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a likvidácie odpadu na území mesta Žiliny

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 9/1993
Schválené: 4. 10. 1993
Oznámené:
Dátum účinnosti: 4. 10. 1993 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky