Všeobecne záväzné nariadenie č. 9 / 1992 (zrušené) o odchyte a likvidácii túlavých zvierat – činnosť mestského šarhu

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 9/1992
Schválené: 20. 9. 1992
Oznámené:
Dátum účinnosti: 20. 9. 1991 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky