Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2021 o určení ďalších výstrojných súčiastok používaných príslušníkmi Mestskej polície Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Civilná ochrana a bezpečnosť v meste
Číslo: 8/2021
Schválené: 29. 6. 2021
Oznámené:
Dátum účinnosti: 22. 7. 2021 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky