Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2020 o odpadoch, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2018 o odpadoch

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Dane a poplatky
Číslo: 8/2020
Schválené: 29. 6. 2020
Oznámené:
Dátum účinnosti: 18. 7. 2020 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky