Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie: Verejný priestor a poriadok
Číslo: 8/2019
Schválené: 15. 4. 2019
Oznámené:
Dátum účinnosti: 10. 5. 2019 - 19. 9. 2022

Dokumenty

Zmeny a doplnky