Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2017 o podmienkach umiestňovania plagátov na území mesta Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Všeobecná správa
Číslo: 8/2017
Schválené: 24. 4. 2017
Oznámené:
Dátum účinnosti: 19. 5. 2017 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky