Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015 o zrušení všeobecne záväzné nariadenia mesta Žilina č. 29/2011, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 8/2015
Schválené: 18. 5. 2015
Oznámené:
Dátum účinnosti: -

Dokumenty

Zmeny a doplnky