Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2014 o zrušení Základnej umeleckej školy, Gaštanová 8327/56A, Žilina, a jej súčastí, Elokovaného pracoviska, Bajzova 9, Žilina, Elokovaného pracoviska, Dedinská 1/1, Žilina, Elokovaného pracoviska, Martinská 20, Žilina, Elokovaného pracoviska, Pionierska 95, Rajecké Teplice, rozpočtovej organizácie

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Školstvo a kultúra
Číslo: 8/2014
Schválené: 30. 6. 2014
Oznámené:
Dátum účinnosti: 31. 8. 2014 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky